Nebuloses fosques

Les nebuloses  d’absorció són núvols de pols que absorbeixen la llum, de manera que tan sols es veuen quan darrera d’elles hi ha una font lluminosa sobre la que hi puguin destacar.

Nebulosa Cap de Cavall

Nebulosa Cap de Cavall