Nebuloses de reflexió

Les nebuloses  de reflexió són núvols de gas i pols en la qual els seus àtoms reflecteixen la llum d’una o més estrelles properes. Aquesta llum no té la suficient energia per ionitzar els àtoms de la nebulosa, com passa en una d’emissió, però sí suficient per la seva dispersió per fer-la visible. Al ser llum reflectida, fa que  apareguin del mateix color que les estrelles que la il·luminen, fins i tot semblen més blaves, degut a la dispersió de la llum per les partícules de pols.

M45, Les Pleiades

M45, Les Pleiades

La nebulosa blavenca que envolta a les Plèiades, és un exemple de nebulosa de reflexió.