El Sistema Solar

Un sistema planetari és un sistema compost per una o més estrelles i una sèrie de diferents objectes, planetes i d’altres cossos menors, que orbiten al seu voltant. El sistema planetari en el qual es troba la Terra és el Sistema Solar, format per una única estrella, el Sol, vuit planetes (sis amb satèl·lits naturals orbitant al seu voltant) i multitd de cossos menors, com planetes nans (alguns també amb satèl·lits naturals), asteroids i cometes.

El Sistema Solar

Articles:

La Lluna, Venus i Mercuri, 20/03/2018

Pàgines:

giphy