Eclipsis

Un eclipsi es produeix quan un astre bloqueja la llum d’una estrella sobre un altre astre. En el nostre sistema Terra- Lluna es produeixen dos tipus d’eclipsis: