Eclipsi de Sol

Eclipsi de Sol

Eclipsi de Sol

Un eclipsi de Sol es produeix perquè la Lluna es posa entre el Sol i la Terra i l’ombra de la Lluna cau sobre la Terra. Per tal que passi, la Lluna ha d’estar en fase de Lluna Nova (el Sol i la Lluna estan en conjunció) i, a més, la Lluna es trobi en un dels nodus.

A la zona de la Terra que hi cau l’ombra de la Lluna, es produeix un eclipsi total; a la zona que hi cau la penombra es produeix un eclipsi parcial.

Com la Lluna és 400 vegades més petita que el Sol, però està 400 vegades més a prop, la Lluna i el Sol presenten la mateixa mida aparent vistos des de la Terra; això fa que la Lluna pugui tapar totalment el Sol i que es produeixin eclipsis totals.

Eclipsi de Sol 04/01/2011

Eclipsi de Sol 04/01/2011