Constel·lacions

Les estrelles, vistes des de la Terra, es projecten sobre l’esfera celeste i les antigues civilitzacions les van agrupar, de manera diferent segons les èpoques, en les anomenades constel·lacions.

Van donar a aquestes agrupacions noms mitològics, com Orió o Perseu, noms d’animals com Àguila o Lleó o nom d’objectes com Sageta o Corona Boreal.

Constel·lacions a la zona d'Orió

Constel·lacions a la zona d’Orió

L’animació anterior, realitzada a partir d’una fotografia feta el 9 de febrer de 2008 des de Pujalt, mostra algunes constel·lacions hivernals a la zona d’Orió. A l’animació inferior, realitzada per l’autor a partir del programa Stellarium, i que mostra les mateixes constel·lacions de la zona d’Orió, es poden veure les figures de les constel·lacions.

Constel·lacions a la zona d'Orió

Constel·lacions a la zona d’Orió

Les  constel·lacions  són  en  total  88; d’aquestes, 48 han arribat fins a nosaltres des de l’antiguitat (per grecs i àrabs) i 40 han estat introduïdes a l’època moderna (la majoria de les noves constel·lacions es troben a l’hemisferi sud, que eren desconegudes per les antigues civilitzacions mediterrànies).

Al 1927 la Unió Astronòmica Internacional va dividir el cel i va delimitar les zones assignades a cada constel·lació, mitjançant arcs d’ascensió recta i declinació(és com la longitud i la latitud de la Terra a l’esfera celeste). D’aquesta manera, tot el cel està repartit en àrees amb límits i cada àrea conté una constel·lació que dóna nom a la zona.

A la figura de sota, obtinguda de l’Stellarium, s’observen els límits d’algunes constel·lacions estivals.

Límits de les constel·lacions

Una constel·lació no té cap significat físic, doncs les seves estrelles no estan relacionades entre elles, simplement és una zona del cel amb estrelles emmarcades dins d’uns límits que segueixen sempre meridians i paral·lels celestes.

Així, qualsevol objecte del cel, qualsevol astre, el podem ubicar sempre en una de les 88 constel·lacions. Però això no vol dir que tingui cap relació amb les estrelles de la mateixa, doncs ni tan sols elles estan relacionades entre sí.

Les constel·lacions no són el que semblen

Asterismes i constel·lacions

Les constel·lacions varien de posició al llarg de l’any, veient el cel diferent en les diferents èpoques de l’any. A les nostres latituds (uns 41º N) hi podem veure totes les constel·lacions que estiguin per sobre d’uns -41º (unes 70).

Les constel·lacions que hi podem veure al llarg de l’any, en les nostres latituds, són:

  • Les constel·lacions circumpolars
  • Les constel·lacions de primavera
  • Les constel·lacions d’estiu
  • Les constel·lacions de la tardor
  • Les constel·lacions d’hivern

giphy