Cel profund

El cel profund són els objectes astronòmics que es troben fora del Sistema Solar i no són estrelles.

Aquests objectes són: