Adjunto la planificació del MP02 per aquest curs.

Totes UFs, quan correspongui, tindran un enllaç amb els continguts corresponents i on s’indicarà la feina a fer.

MP02 • Tractament d’imatges en mapa de bits 
Durada: 264 hores
Unitats formatives que el componen:
Inici: 13 de setembre 2017 – Final: 30 setembre de 2017
UF 2: Obtenció d’imatges digitals • 40 hores
Inici: 3 d’octubre 2017 – Final: 4 de novembre de 2017

UF 3: Ajust dimensional i tonal de les imatges • 80 hores
Inici: 7 de novembre 2017 – Final: 30 de gener de 2018UF 4: Realització de fotomuntatges • 60 hores
Inici: 31 de gener 2018 – Final: 24 de març de 2018
UF 5: Obtenció de proves de color • 31 hores
Inici: 27 de març 2018 – Final: 1 de maig 2018
UF 6: Video • 33 hores
Inici: 2 de maig 2018 – Final: 30 de maig de 2018