Repàs on line…

Aspectes que caldria treballar durant l’estiu

Recursos a internet per treballar l’ortografia:

 Llocs web amb exercicis d’ortografia.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/ortografia

http://mesrecursoseducatius.com/index.php/catala/36-catala/catala/107-parlar-i-conversar

http://racoderecursos.blogspot.com.es/p/catala.html

En relació a opcions per a treballar l’ortografia he trobat també aquest recurs web que treballa la memòria visual de les paraules i les grafies Es diu mètode Gabarró i ofereix la possibilitat de treballar les 150 paraules més corrents. Només cal enregistrar-se i es pot accedir a l’oferta de treball de franc. Si es vol ampliar el treball hi ha una opció Premium.
http://www.edudigital.es/ca/gabarro/

Recursos a internet per treballar matemàtiques:

 Llocs web amb exercicis de matemàtiques.

 http://www.elmeumestre.com/wp-content/uploads/2012/04/matematiques_6_llibre.pdf

 http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009330377&name=DLFE-428101.pdf