Hola, món!

Benvingut/da al bloc del programa d’innovació #aquiproubullying de l’IES Ramon Turró i Darder.

Clica AQUÍ per accedir al projecte.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

 Volem un institut on tots els alumnes es sentin integrats, protegits i gaudeixin d’un bon clima de convivència

 Per la qual cosa,

 1.- Considerem l’assetjament entre iguals inacceptable, intolerable i destructiu. És un problema a resoldre. És quelcom que no podem consentir perquè es negatiu per a tothom.

 2.- La nostra tasca educativa serà evitar que passi inadvertit. Si sabem que existeix, l’hem de fer visible, s’ha de dir, s’ha de denunciar. Per aconseguir-ho, tota la comunitat educativa col·laborarà amb difondre valors com el respecte i la tolerància.

 3.- Entenem que algú és assetjat quan és ofès reiteradament, se’l maltracta i se l’aïlla, vulnerant la integritat física, psíquica, moral i emocional d’una persona.

Hem de saber que explicar o informar d’una situació d’assetjament no és delatar. Quan es dona una informació d’alguna cosa que està succeint i amb el no s’està d’acord, hem de tenir en compte perquè ho fem i dir-ho ha de tenir una conseqüència positiva per tothom.

4.- El nostre objectiu serà aprendre a enfrontar-nos a la por que aquestes situacions ens puguin donar. Amb el nostre recolzament i compromís vers les persones que ho pateixen, estarem donant exemple del tipus de convivència que volem en el nostre institut.

 5.- Treballarem per intercedir, defensar a les víctimes, ajudar als assetjadors i fer dels espectadors passius persones compromeses amb la no violència. Treballarem per crear un entorn educatiu on tots aprenguem habilitats per fer créixer la nostra autoestima.

Aprendrem a escolar activament, a tenir cura dels nostres missatges i a fer servir un llenguatge positiu i constructiu.

 6.- Com a institut ens comprometem a impulsar activitats i mecanismes per detectar l’assetjament i establir mecanismes per prevenir-lo i solucionar-lo. Com a professors i professores a implicar-nos, a estar atents, recolzar i ensenyar als nostres alumnes a descobrir les seves fortaleses. Com a famílies a reconèixer situacions que ens puguin resultar doloroses i a cercar ajuda. Com a alumnes a no ser passius i ajudar, denunciar i ser empàtics. Ens comprometem a no assetjar a cap company o companya.

Tots ens comprometem a ser agents protectors front l’assetjament escolar. Serem agents de canvi i complirem amb aquest manifest.

 FINALMENT, volem manifestar que davant d’una situació d’assetjament, amb independència del paper en què et trobis (assetjat, assetjador o espectador), has de saber que no està sol o sola i que en el nostre institut està ple de persones que estan disposades a recolzar-te.

Publicat dins de General | 1 comentari