Presentació

Els passats 2 d’abril i 15 d’octubre de 2016 van tenir lloc les dues primeres edicions de l’App Inventor Day com a jornades/taller adreçades al professorat interessat en treballar i iniciar-se en els conceptes bàsics de programació amb App Inventor.

Donats l’interès i la bona acollida d’aquestes jornades, el proper dissabte 4 de febrer de 2017 es durà a terme la tercera edició.

El format serà el mateix que en la jornades anteriors, amb tres tallers simultanis: un de nivell bàsic/inicial, un de consolidació i un tercer de nivell avançat.

  • El taller bàsic/inicial està adreçat a aquells docents que mai no han treballat amb App Inventor, i tenen interès en conèixer el seu funcionament i les seves possibilitats.
  • El taller de consolidació està adreçat a aquells docents que coneixen l’App Inventor, però volen acabar de sentir-se segurs abans de començar amb funcions avançades.
  • El taller avançat està adreçat a docents amb experiència amb App Inventor i està orientat a aspectes més concrets com accés a bases de dades, a treballar amb dades obertes, geolocalització…

Caldrà que tots els participants portin ordinador portàtil i tauleta o smartphone Android per poder treballar i comprovar el funcionament dels programes creats.

Els participants treballaran en grups de 2-3 persones per solucionar diferents reptes, relacionats amb les aplicacions per a dispositius mòbils, que es proposaran durant la jornada.