Equipaments

El parc del Bugarai consta dels seguents equipaments:

-Un passeig de vianants que té 300m de llargada, esta formant amb tres fileres d’arbres tipus “Acernegundo” que delimiten un doble passeig: el paviment amb panots de vorera i el que té paviment de sauló compactat. Aquest element que acompleix una funció molt específica a nivell de possibilitats d’utilització del Parc del Bugarai com a lloc de passeig, trobada i relació dels veïns del barri.

-També  consta amb el major nombre de plaçes possible d’aparcament lliure d’ús públic  sense entorpir la circulació per el carrer  Mossen Jacint  Verdaguer. Amb  l’ordenació proposada s’obtenen 90 plçes.

-En linia amb el punt anterior en quan a assegurar la màxima accesibilitat  al Barri s’ha previst la construcció de quatre  rampes en front dels passos zebre corresponents que representen les vores.

-Recionalitzaral màxim l’utilització dels espais que queden entre el passeig que es crea i el limit natural del parc constituit per el talús que baixa al llit del torrent.

– El Parc Infantil

Llevant del parc entre els carrers de Sant Pau i del General Padrós en un espai de forma triangular de costats 36 i 51 m.

-La plaça pública

Aquest espai es lliure d’ utilització flexible i que permeti la organització d’ actes i la creació d’ espais segons les necessisats de cada moment.

-La zona esportiva

Per sota del nivell de la plaça pública tot aprofitant aquest desnivell natural. Formació d’una grada que resol al mateix temps la separació entre la pista poliesportiva de 20X40 m i la plaça pública adjacent. En aquesta zona es situa també una caseta semienterrada de 25 m2 per a serveis sanitaris, neteja i manteniment.

 

FESTES DEL BUGARAI

El Carnaval es una festa molt popular a tot arreu nosaltres celebrem en el Parc el Bugarai, fan una rua que acaba en el parc Bugarai fan danses en el pavelló i cremen el rei de carnestoltes.

També la festa del barri Bugarai  hi fan una festa de espuma i també balls i donen chocolata