Equipaments

El parc del Bugarai consta dels següents equipaments:

  • Passeig

Disposa d’un passeig de vianants que té 300m de llargada, està formant amb tres fileres d’arbres tipus “Acernegundo” que delimiten el passeig com a lloc de trobada i relació dels veïns del barri.

També  consta de 90 places d’aparcament lliure d’ús públic  sense entorpir la circulació pel carrer  Mossen Jacint  Verdaguer.

  • Zona del torrent

També s’observa la utilització dels espais que queden entre el passeig que es crea i el límit natural del parc constituit pel talús que baixa al llit del torrent.

  • El Parc Infantil

  • La plaça pública

Aquest espai polivalent és lliure, d’utilització flexible i que permet la organització d’actes i la creació d’espais segons les necessisats de cada moment.

Sovint s’aprofita per celebrar festes com el Carnaval, festa molt popular a tot arreu i que a Caldes celebrem al Parc del Bugarai.

També la festa del barri Bugarai,  en la que fan una festa de escuma, balls i també  chocolatada.

  • Zona de pícnic

  • La zona esportiva

Per sota del nivell de la plaça pública, tot aprofitant el desnivell natural hi ha una grada que resol al mateix temps la separació entre la pista poliesportiva de 20X40 m i la plaça pública adjacent. En aquesta zona es situa també una caseta semienterrada de 25 m2 per a serveis sanitaris, neteja i manteniment. I més recentment aquest pavelló tancat que disposa de tots els serveis necessaris.

  • Espai pels gossos (pipican)

  • Skate park

  • Zona de gespa i passeig