L’ORQUESTRA AEMVIC TE NOU DIRECTOR

L’ORQUESTRA D’ANTICS ALUMNES HA COMENÇAT L’ANY AMB EN PERE SERRA, ANTIC CONCERTINO DE L’OBC I DELS PRIMERS DIRECTORS DE L’ORQUESTRA DE L’ESCOLA.L’ACTIVITAT ESTA OBERTA ALS SOCIS DE L’ASSOCIACIO  D’ANT.ALUMNES I ALS ALUMNES DE L’ESCOLA D’ADULTS.ASSAGEM DISSABTES DE 10 A 12 CADA 15 DIES A L’ EMVIC.ANIMEU-VOS.

NOU CURS,NOVES OFERTES

ATENCIO A LES BONIFICACIONS DELS SOCIS:
50% EN ELS CONCERTS DE L’ORQUESTRA ATLANTIDA,REBAIXES ALS ESPECTACLES COMPRATS AMB ANTICIPACIO,UN 5%EN LA MATRÍCULA DE L’AULA D’ADULTS.CAL PASSAR PER SECRETARIA DE L’ESCOLA,OMPLIR LA BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ.CALDRA PORTAR EL REBUT DEL PAGAMENT O EL CARNET QUAN S’HAGI REPARTIT.

PREPAREM EL PROPER CURS

Després de l’Assemblea de l’Associació,en la que es va constatar dificultats en els cobraments de quotes,us volem desitjar un estiu molt musicat,començant per la presència de les Orquestres aleví i la JONC a l’Atlàntida,i continuant per la fabulosa Europea Setmana Cantant.Hi ha a punt les
Conferències col.loqui al Foyer de l’Atlàntida a càrrec d’autoritats musicals i
la continuació de l’orquestra d’antics alumnes (podem deixar alguns violins o violes),i es posaran en marxa ofertes de cambra amateur.

PRIMER CONCERT DE L’ORQUESTRA AEMVIC

El diumenge 6 de Juny a les 6 de la tarda a l’Atlàntida en el marc de la festa de l’AMPA de l’Emvic,la nostra orquestra,sota la direcció de l’Albert Bardolet,fa el seu debut amb peces actuals i del barroc,i l’acompanyament de dues cançons de la Coral Brusquina,formada per pares i mares d’alumnes.Veniu-hi!