African Savannah Animals (3rd grade)

0

Hi 3rd grade students ! How many of these animals can you classify ! You’ve got 4 categories: Mammal, Reptile, Bird and Insect !

Tell me in a comment your results !

Ex: I classified _____ animals correct !

savannah-animals

African river Animals (3rd grade)

0

Hi 3rd grade boys and girls ! More wild animals for you to classify ! You’ve got 6 categories: Mammal, Reptile, Bird, Fish, Arachnid and Insect !

Tell me in a comment your results !

Ex: I classified _____ animals correct !

african-river

Story: ABC Zoo (3rd grade)

2

Hello 3rd grade students ! It’s storytime ! The title of the story is “ABC Zoo” !

A strange animal has arrived at the ABC Zoo. Where will it go? Find out where the zookeeper will put the new animal in this story.

abc-zoo

Help the zookeeper (3rd grade)

3

Hi, 3rd grade boys and girls ! Can you help the zoo keeper and put the animals in the cages from A to Z ?

Have a look at the name of the animals an try it !

How many time did you spend?

EX: I spent _____ seconds !

help-zoo-keeper

Verbs game (6th grade)

3

Hello, 6th grade children ! Let’s try this “Whack a monster ! game”. Click on the monster that has got a verb (Present simple, Present continuous or Past simple) over him ! Tell me your results in a comment !

EX: I’ve got _______ right verbs and ______ wrong verbs.

verb-game

Interactive book: Past simple (6th grade)

3

Hi, 6th grade children !

Click on the image and let’s practise past simple using this Interactive book !

Tell me in a comment your results !

Ex: My score at the end of the book is ______ points.

 

Vocabulary: Pets (1st grade)

0

Hi 1st grade children ! Review the vocabulary about pets and learn some new pets !

Click on the image and have fun !

cat

Shopping and prices (4th grade)

5

Hi, 4th grade children ! Click on the image and listen to the recording !

Then, choose the correct option: A, B or C !

Tell me in a comment your results !

Ex: My score in the game was ___________ %

shops-and-prices

How much is it ? (4th grade)

3

Hi, 4th grade children ! How much do you know about money (pounds and pence)?

You can practise doing this game. Ryan has got some money and he wants to buy some toys. Can you help him give the right money to the assistant in the toy shop?

Tell me your score in a comment !

Ex: My score in the game is _______ points.

toy-shop

Little Red (1st & 2nd grade)

0

Entrega de premis “The Fonix 2015! (5th & 6th grade)

0

El passat divendres 22 de maig, vam poder assistir a l’entrega de premis pels finalistes del concurs interescolar d’expressió escrita en anglès “The Fonix 2015″. La nostra alumna de sisè de primària, Laia Spiess Guixeras, va recollir el seu diploma acreditatiu i un lot de material escolar per la seva condició de finalista (7ª Classificada de Catalunya).

L’acte, organitzat per la Fundació Catalana de l’Esplai, Cambridge University Press i el portal Netlanguages, va comptar amb l’assistència de diversos representants de l’ensenyament de les llengües estrangeres a Catalunya.

 Mayo 2015 635

El presentador de la gala, Jordi Gil, va aconseguir que sigués molt amena i entretenida amb els seus comentaris sarcàstics.Mayo 2015 628

L’acte va comptar amb l’assistència de la consellera Irene Rigau, que va animar als mestres i alumnes assistents a continuar buscant motivacions per millorar el seu nivell de llengua anglesa.

IMG_3503

MOLTES FELICITATS, Laia :-D :lol: !!

Theatre: Billy Banjo

0

Spelling comparatives 2 (5th grade)

5

Hello 5th grade students! Can you write these 10 irregular comparatives correctly ! Read the text carefully and try to do your best !

Ex: I got ______ comparatives correct.

comparatives-2

Spelling comparatives (5th grade)

5

Hello 5th grade boys and girls. Click on the image, read the explanation about comparative adjectives and try to solve the 20 adjectives below !

Tell me in a comment how many answers you got right !

EX: I got _______ right answers !

spelling-comparatives

Money: Sums (4th grade)

10

Hello 4th grade children ! When you go shopping, how good are you at Maths? Test yourself with this activity.

Colour the prices correctly ! Tell me how many have you got correct !

EX: I got ______ correct sums !

paint-money

Go to Top