Let’s compare photographs (5th grade)

2

Hello 5th grade pupils ! A new activity to practise with comparatives ! Click on the image and answer the questions correctly: True or False !

Tell me in a comment your resutls !

EX: In question 1, ____ correct and _____ wrong…

cat-hungry

Comparative facts (5th grade)

2

Hello 5th grade pupils! Let’s complete this grid using the correct form of the comparative. Then, click on the CHECK button and tell me your score in a comment !

Ex: My score in the game is ____ %

comparatives

African Savannah Animals (3rd grade)

7

Hi 3rd grade students ! How many of these animals can you classify ! You’ve got 4 categories: Mammal, Reptile, Bird and Insect !

Tell me in a comment your results !

Ex: I classified _____ animals correct !

savannah-animals

African river Animals (3rd grade)

8

Hi 3rd grade boys and girls ! More wild animals for you to classify ! You’ve got 6 categories: Mammal, Reptile, Bird, Fish, Arachnid and Insect !

Tell me in a comment your results !

Ex: I classified _____ animals correct !

african-river

Quiz Show (6th grade)

0

Hello 6th grade children,

 

This link is to practice the irregular verbs. Please write on your comments how many questions did you do right and how many wrong.

Eg.: I find this game was (easy/ okay/ difficult). I did (12) questions right. I did (4) questions wrong. 

 

jeo

Pirate challenge (6th grade)

0

Dear 6th grade students,

Have a look at the following link: http://www.mes-games.com/past1.php

Click on grammar and then click on Pirate Challenge

In this game you are going to practice how to make questions and answer them in the past simple tense. Write below your comments about the difficulty:

It was a/an (easy/difficult) game.

And then your mistakes:

Eg.: In the question number ___ I wrote (incorrect sentence) instead of (correct sentence)

 pirate

Giving directions (4th grade)

5

Hello, 4th grade children !

Let’s do this activity about giving directions ! Look at the pictures and select the correct meaning to the policeman’s instructions. Then, look at the map and complete the sentences !

Tell me in a comment your results !

Ex: I’ve got ____ points.

 

Match the actions (4th grade)

4

Hi, 4th grade students !

In the Unit about Spies and secret codes, we are learning orders and traffic signs.

Click on each picture and write the answers !

Tell me in a comment your results !

Ex: I’ve got ____ points.

 

TOP 100 LANGUAGE BLOGS 2016 !

0

Benvolguts visitants

El portal LEXIOPHILES està fent una llista dels 100 millors blogs d’ensenyament de llengües del món. Us informem que hem estat sel·leccionats 😀 com a finalistes per entrar a la fase de votació, del 19 de Maig al 6 de Juny.

Es valoren el número d’articles publicats al llarg del 2016 i la gran quantitat de comentaris i participació de l’alumnat al bloc. Demanem la vostra col·laboració votant el nostre bloc. Per fer-ho heu de:

1. Fer click a la imatge que trobareu a sota d’aquestes línies o a la barra lateral.

2. Buscar el bloc “L’anglès a l’Escola Splai”

3. Marcar la casella al costat del nom i fer clic al botó VOTE

Només es pot votar una vegada !

Moltes gràcies per avançat i felicitats a tothom per la bona feina feta.

top

Choose the correct TO BE (3rd grade)

6

Hi, 4th grade boys and girls !

Can you choose the correct form of TO BE? Type the number: 1, 2 or 3 and solve the sentences right!

Ex: Tell me in a comment your results !

EX: My score is ____ points !

to-be-choice

To be or not to be? (3rd grade)

8

Hello 4th grade children ! Let’s practise with this game our knowledge of VERB TO BE. Look at the sentence and complete it clicking on the correct flowerflower.

Tell me in a comment your results !

Ex: I’ve got ____ correct answers

See you on Monday !

to-be-or-not-to-be

Dictation Unit 6 (5th grade)

15

Hello 5th grade students ! Here you can practise the dictation about trees for next Thursday 26th of May.

Beware with the mistakes !!

Tell me your mistakes in a comment !

Ex: I’ve got _____ mistakes.

dictation

How does fruit grow ?

“Lots of the fruit we eat have got seeds in.

Apples fall from the tree. Some of the seeds fall on the ground.

Roots grow from the seeds. The roots grow. Leaves grow.

The young tree grows. Branches grow.

The branches are longer now. The tree is bigger now.

Every year the tree produces flowers. Then the tree produces apples.”

Find the opposite (5th grade)

9

Hello 5th grade pupils! Let’s review some opposite adjectives. Click on the image and select the opposite adjective, then click on the CHECK button !

Tell me in a comment your results !

Ex: My score in the game is ___ %

find-the-opposite

Complete the instructions (4th grade)

1

Hello 5th grade boys and girls! Now it’s time to follow the instructions. Look at the picture and complete the sentence !

Click on the image to play and then on the START button. See you tomorrow in class !

Ex: I’ve got ____ correct answers !

giving-directions-instructions

Destination Impossible (4th grade)

6

Hi, 5th grade children ! Can you help these 6 characters by Giving directions to them?

Click on the image and choose a character. Then read the instructions and click on the correct answer A, B or C.

Tell me in a comment how many points have you got !

Ex: I got _____ points.

destination-impossible


Go to Top