Contacte amb DLleure

DLleure és l’empresa que s’encarrega de les extraescolars a l’escola. Si teniu dubtes o inquietuds, no dubteu en contactar-hi:

Dubtes referents al dia a dia: (per exemple; si el vostre fill/a no ve a l’activitat o el recull una altra persona)

Podeu contactar amb:

 • Coordinació de zona: Lara
 • Telèfon de contacte: 644 335 895
 • Correu electrònic: lbley@dlleure.cat

Dubtes referents a les activitats que es realitzen i al temari impartit:

Podeu contactar amb:

 • Coordinació pedagògica
  • Telèfon de contacte: 644 335 895
  • Correu electrònic: lbley@dlleure.cat
 • Coordinació de llengües
  • Telèfon de contacte: 647 228 880
  • Correu electrònic: english@dlleure.cat

Dubtes referents als cobraments o temes administratius:

Podeu contactar amb:

 • Departament administratiu
  • Telèfon de contacte: 93 863 43 86
  • Correu electrònic: info@dlleure.cat

Altres temes:
Podeu trucar a l’oficina en horari de 9:00h a 18:00h i us posaran en contacte amb la persona adient per solucionar el tema en qüestió.

TEL: 93 863 43 86

GESTIONS D’ALTES I BAIXES

ALTES
Si voleu donar d’alta el vostre fill o filla en alguna activitat extraescolar, cal seguir el següent procediment:
1) Entregar la butlleta d’Alta degudament complimentada a l’escola o enviar-la per correu a: info@dlleure.cat

Butlleta d’alta

BAIXES
Si voleu donar de baixa el vostre fill o filla d’alguna activitat extraescolar, cal seguir el següent procediment:
1) Entregar la butlleta de baixa degudament complimentada abans del 25 de cada mes al
coordinador/a del centre o enviar-la per correu a info@dlleure.cat.

Butlleta de baixa