Tag Archives: NEE

Valoracions, diagnòstics i tractaments

A l’atenció del Director

Benvolguda, benvolgut,

la majoria de centres educatius del país tenen una CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat). Una de les primeres tasques que se’ls encomana en iniciar el curs és configurar “la llista” dels alumnes que s’haurà de “MIRAR” el psicopedagog de l’EAP. No sé quina és la vostra experiència però, pel que sembla, la llista s’allarga any rere any. Els nombre d’alumnes pels què es demana una valoració creix.

Continue reading