Impulsar la lectura

 

A l’atenció del Director/a

Benvolguda, volgut,

vivim en una societat en què la lectura és imprescindible: qualsevol cosa que vulguis fer et demana que sàpigues llegir, i que llegeixis bé; si t’has de prendre una medicament, si has d’anar a sopar a un restaurant, si vols comprar un bitllet de metro, si vols contractar unes “preferents”, si vols progressar en la teva professió… Són centenars les situacions quotidianes que demanen saber llegir. Heu pensat com ho té de difícil, per la inseguretat que li produeix, una persona que no acaba de saber llegir bé a l’hora de treure diners del caixer automàtic, posem per cas?

La canalla que tenim a l’escolau, quan creixin i es facin adults, s’hauran d’enfrontar a situacions de lectura molt més complexes que les actuals, encara més, de ben segur. Un país que es prengui la seva educació seriosament ha de garantir que els seus alumnes, tots, disposin de la competència lectora necessària pel seu context.

M’heu sentit molts cops, comentant els resultats de les proves PISA, en quins punts punxen els nostres alumnes.

Doncs al nostre país sembla que, finalment, li preocupa la qüestió. Mira que n’he vist de Consellers i Conselleres: doncs cap ni un havia dit res de res de “millorar el llegir”. Consti que no tinc cap afecte especial per la titular actual. Ara bé, a proposta seva, com sabeu, es va endegar l’estratègia de  L’Impuls de la lectura, ara fa dos anys; una estratègia dins del Pla Nacional de Lectura (2011-2015).

Ahir, després dels dos primers anys, se’n  va presentar un primer balanç, de moment, només quantitatiu:  510 centres educatius, centenars de conferències i milers d’assistents , milers de tallers d’estratègies de lectura; uns quants milers, també, de docents en formació, la Inspecció d’Educació també implicada, un centenar llarg d’assessors i assessores que cada dia fan bona feina. Tot plegat, com una mena de miracle: enmig d’un context advers resulta que tenim la majoria de centres educatius (la majoria de primària, tot s’ha de dir) engrescats i il·lusionats en millorar els resultats de lectura dels seus alumnes.

L’acte, presidit per la Sra. Rigau, es va desenvolupar a la Biblioteca Jaume Fuster de BCN. S’hi va presentar el “portafolis de lectura”, uns estratègia-instrument que pretén donar eines als alumnes perquè prenguin consciència del seu nivell lector, hi sàpiguen reflexionar i decidir actuacions per millorar-lo. El portafolis de lectura, actualment, s’esta pilotant en prop d’una trentena de centres. El curs vinent s’acabarà d’ajustar i se’n publicarà la guia didcàtica i el curs 2014-2015 “s’alliberarà”.

També es va fer la presentació del document, La Lectura en un centre educatiu, que vol fer de marc de referència de les actuacions del Departament d’Ensenyament al voltant de la lectura en els centres educatius, tant les vinculades a l’Impuls de la Lectura com les relacionades amb la potenciació de les biblioteques escolars i amb les propostes fetes des del currículum per desenvolupar les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic.

La meva sincera enhorabona a totes les persones que ho han fet possible

 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=197108

 

Ensenyament impulsa el Portafolis per millorar i potenciar la lectura.

 

  • El Portafolis de Lectura té com a objectiu que cada alumne reflexioni sobre el seu paper com a lector i analitzi allò que li agrada llegir,        quines dificultats té davant d’un text o què pot fer per a millorar
  • Un total de 29 centres educatius han posat en funcionament aquest curs el Portafolis de forma pilot
  • La consellera Rigau ha presidit aquesta tarda l’acte on s’ha fet balanç del segon any de l’Impuls de la lectura
  • Gairebé 2.000 centres educatius han participat en alguna de les activitats de l’Impuls de la lectura

 

El Departament d’Ensenyament ha presentat aquesta tarda el Portafolis de Lectura. Es tracta d’un material personal per a cada alumne amb l’objectiu que reflexioni sobre el seu paper com a lector, i que l’ha d’acompanyar al llarg de totes les etapes escolar. La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha presidit aquesta tarda l’acte on s’ha presentat el Portafolis i on s’ha fet també balanç dels dos anys d’implantació de l’Impuls de la Lectura.
El Portafolis permet als alumnes conèixer la seva evolució com a lectors i analitzar el seu progrés fent-los conscients d’allò que  els agrada llegir, on, quines dificultats tenen davant d’un text, què els és més fàcil, què poden fer per millorar…. Amb aquest material, l’estudiant va guardant les evidències del seu progrés com a persona lectora i construeix la seva biografia lectora conservant mostres i exemples (fotos, imatges, textos, treballs, exercicis, exàmens, etc.) de les experiències que li han resultat més gratificants o més útils.
El Portafolis és un material personal per als alumnes però que també podran compartir amb els mestres, amb la resta de companys i amb la seva família. D’aquesta manera, es recolliran les diferents propostes metodològiques que s’han posat en pràctica durant els dos anys de l’Impuls de la Lectura, i alhora permetrà transferir aquest aprenentatge a qualsevol altra matèria. El Portafolis és una actuació més de l’Impuls de la Lectura i és el compendi que reflecteix tot el que s’ha estat treballant durant aquest procés.
La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha destacat que “l’èxit escolar necessita d’un gran aliat, que és la lectura. Al país ens agrada conrear la feina ben feta i aquesta feina s’ha dissenyat i aplicat molt be”.  Rigau també ha fet referencia a la lectura com a clau per a fomentar l’èxit educatiu: “Teníem clar que l’èxit educatiu i la reducció del fracàs era una obligació moral del sistema. Una de les vies per l’èxit escolar és la lectura, i hem de donar-li tot el valor que té”. La titular d’Ensenyament ha avançat que en el pla pilot per a la millora de les llengües estrangeres del curs vinent s’inclouran moltes de les estratègies de l’impuls de la lectura”.
El Portafolis de Lectura s’ha posat en funcionament de forma pilot durant aquest curs escolar en un total de 29 centres d’arreu del país –20 escoles de primària i 9 centres de secundària-. Posteriorment, s’estendrà als 510 centres que formen part de l’Impuls de la Lectura. El Portafolis a l’educació primària és en format físic, mentre que a la secundaria és en format digital.
Balanç dels dos anys de l’Impuls de la Lectura

Aquesta tarda s’ha presentat també el balanç dels dos anys d’implantació de l’Impuls de la Lectura. Es tracta d’un conjunt d’activitats per treballar la lectura en totes les àrees del currículum i que s’inscriu en el Pla Nacional de Lectura (2011-2015). L’objectiu de l’Impuls és aconseguir que la lectura esdevingui part del procés d’aprenentatge de tal manera que serveixi per millorar el rendiment escolar i alhora promoure el plaer de llegir.
Durant dos anys l’Impuls de la Lectura s’ha implantat en 510 centres –un total de 320 el primer any i 190 centres el segon any- mitjançant l’assessorament i la formació, però sobretot a partir de la pràctica compartida i la reflexió conjunta amb els docents-. El conjunt de diferents activitats d’assessorament i formació a centres en aquest temps són les següents:
Nombre   d’activitats
Centres
Assistents
LA LECTURA I ELS CENTRES EDUCATIUS
188
188
940
TALLERS DE LECTURA
51
243
1187
EL PORTAFOLIS DE LECTURA
2
30
110
LLEGIM EN PARELLA
3
38
77
L’APRENENTATGE INICIAL DE LA LECTURA
40
1000
3000
EL GUST PER LLEGIR DES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
2
53
63
LA COMPETÈNCIA INFORMACIONAL
6
118
181
PLA DE LECTURA DE CENTRE
3
65
101
COMISSIONS DE LECTURA
243
243
1215
TOTAL
538
1.979
5.874
L’Impuls de la lectura és una estratègia compartida per: alumnat, professorat, centres educatius i famílies. L’actuació amb l’alumnat suposa fomentar aspectes com l’autoavaluació com a estratègia d’aprenentatge, l’increment de l’estona de dedicació a la lectura, l’augment de llibres llegits durant l’any, l’elaboració d’un portafolis de lectura –que aquesta tarda s’ha presentat- i la incorporació de la reflexió sobre el què i com s’ha après. Pel que fa a l’actuació per al professorat, per exemple, s’han planificat les unitats didàctiques desenvolupant les estratègies metodològiques segons l’evolució de l’alumnat.
Durant l’acte d’avui s’ha presentat el document “La lectura en un centre educatiu”, el marc teòric que sustenta el desenvolupament de les propostes metodològiques aplicades i que dóna orientacions als centres sobre com elaborar un Pla de Lectura de Centre.
També s’ha presentat el document “La lectura en digital” on es descriuen les característiques de la lectura en aquest format i les estratègies específiques per a la comprensió lectora digital i el document “Directrius i estàndards per a les biblioteques escolar a Catalunya” , a través del qual es proposen instruments per a facilitar i millorar la gestió de les biblioteques escolars. Aquests documents constitueixen el marc de referència per a orientar l’aprenentatge de la lectura als centres educatius.
7 de maig de 2013