Perfil del contractant

El dia 11 de desembre a les 14:00 hores es farà l’obertura pública del sobre C pel contracte de neteja.