L’avaluació. La rúbrica

Rúbrica d’autoavaluació del treball cooperatiu

Un dels punts més importants en el disseny d’una bona activitat cooperativa, és la redacció de rúbriques d’avaluació i d’autoavaluació, per tal d’avaluar diversos aspectes del projecte, com ara el treball en grup, l’exposició oral, o l’ús actiu de les eines TIC.

En aquest cas he desenvolupat una rúbrica d’autoavaluació pensada per a Cicle Superior, tot i que podria ser útil també per a Cicle Mitjà, o fins i tot primer cicle de l’ESO; tal i com haviem comentat mitjançant el grup de whatsapp.

En la rúbrica es pretén que els alumnes siguin capaços d’autoavaluar-se en la vessant del treball cooperatiu.

Aquesta eina no pretén substituir l’avaluació per part del professor, però sí que ens pot aportar unes informacions molt importants del funcionament del grup al llarg de tot el projecte.

A continuació teniu el fitxer de la rúbrica adjunt en el següent link:

Rúbrica Organització