Resum final

Materials treballats sobre dificultats d’aprenentatge de les matemàtiques:

Punt de partida: Definir què son les dificultats d’aprenentatge de les matemàtiques i diferents enfocaments:

(Material cursos telemàtics. Mòdul 5 practica 3 i 7)

Recursos pràctics:

Recursos de matemàtiques a l’XTEC

Activitats de matemàtiques

The number race: Joc ”La carrera de los números”

D’altra banda, ens ha semblat interessant el document d’avaluació de coneixements curriculars que ofereix el web d’Alumnat nouvingut:

http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_aval_instruments.htm

 • Més suggeriments:

Dificultats mínims previs activitats d’aprenentatge Materials i recursos

Numeració:

 • Memòria auditiva

 • Memòria visual

 • Relació quantitat – grafia

 • Descomposició numèrica segons la seva posició

 • Escriptura de números

 • Orientació espacial del conceptes numèrics (U-D-C)

 • operacions etc.

 • Diferents aspectes d’orientació de l’espai

 • És important barrejar tots els aspectes en cada un dels esglaons que s’han d’anar pujant

Establir rutines per comptar: els nens de classe, els que es queden al menjador, els que estan malalts, objectes, etc

Jocs amb cantarella (la gallina ponicana, una mona en un terrat, la barqueta es tomba…

Cartells penjats amb números relacionats amb les rutines diàries

Demanar als pares que col·laborin fent adonar als nens que hi ha números en el seu entorn: el pis, la casa on viuen, l’autopista, les sortides, els quilòmetres que indiquen, cançons, etc

Fer sèries lògiques

 • Buscar a l’entorn proper quantitats determinades

 • Relacionar personatges de contes amb els números

 • Fer servir el propi cos

 • Amagar objectes a una capsa i fer que els nens ho endevinin

 • Amagar un número determinat d’objectes i que ho hagin de trobar

 • Posar a un lloc visible de la classe els números que estan aprenent.

 • Confegir una tira amb els números que estan aprenent i tenir-la a un lloc funcional perquè la puguin fer servir

 • Dictat de números

 • Fer agrupacions de nens segons un nombre determinat

 • Fer agrupacions de nens per treballar la desena

 • Fer agrupacions de diferents materials per treballar la desena: escuradents, boles…Visualitzar-lo a la cartellera

 • Euros per treballar la desena i la centena

 • Comptar de 1 en 1, de 10 en 10, de 5 en 5…

 • Buscar fitxes per treballar el valor dels números segons la posició.

 • Fer números amb diferents materials:

 • Plastilina, serradures, farina, pintura a terra, amb pals, gomets, a la pissarra…

 • Treballar totes les direccions de l’espai que intervenen en els números

 • Treballar de diferents maneres dreta-esquerra, amunt-avall

 • Treballar la coordinació oculo manual perquè el nen sigui capaç de fer angles. Fer-ho com els números amb diferent material, al final passar al llapis i el paper

 • Treballar el dibuix de les diferents figures geomètriques, quadrat, triangle, etc

 • Grafisme

 • Ordenar nombres.

 • Omplir el nº que falta

 • Comptar

Tots els materials manipulatius que calguin per confegir les activitats

Cançons

Joc del mocador

Joc de cartes (número i objectes que ho relacionin, ordenar files de números del 0 al 5, del 0 al 9…

Mèmori de números

Dòmino de números, s’ha d’omplir entre tots buscant objectes de la classe.

Joc de l’oca, joc del parxís..

Nius de material manipulatiu (es poden confegir amb oueres)

 • Activitats clic

Lògico

Càlcul i operacions

Suma, resta, multiplicació, divisió, fraccions…

Cicle Inicial:

Sumar i restar portant

Comptar endavant i endarrere

Saber numerar.

Unitats, desenes i centenes.

Cicle mitjà-superior

Multiplicar i dividir

Comptar fins al milió

Saber les taules.

Saber sumar i restar.

1r- Es comença amb materials diversos: botons, pedretes, cigrons…

2n-Es fa gràficament amb dibuixos.

3r-Es fa amb nombres.

Molta pràctica en fer els diferents tipus d’operacions.

Hi ha una manera de fer les divisions sense saber les taules.

-Hi ha tutorials al Youtube de suma, resta, multiplicació i divisió.

-Toomates

-Edu.365- Matemàtiques- Primària

El conte de la disfressa.

Com multiplicar. Exercicis:

Jocs per parelles de diferents operacions:

Ensenyar a dividir: http://miclase.wordpress.com/2007/09/28/aprende-a-dividir/

Resolució de problemes: Està relacionat amb les quatre etapes de resolució:

-Comprendre problemes.

-Fer un pla.

-Dur-ho a terme.

Revisar.

Numeració

Operacions

Comprensió del vocabulari.

Lectura i comprensió lectora en els problemes escrits.

1r-Seqüències temporals que impliquin una operació.

2n -Problemes molt senzills orals i problemes muts.

3r -Problemes escrits. Procés a seguir:

-Lectura(vocabulari)

-Subratllar les dades i la

pregunta amb diferents

colors.

-Dibuix o gràfic.

-Operació.

-Resposta. .

Reflexió del procés seguit.

Xtec. té una pàgina on trobareu les competències per treballar la resolució de problemes.

-Problemes graduats “la formiga matemàtica”.

-Problemes “El quinzet”.

-Referents visuals(suma. afegir, posar.., resta :treure, donar….

Estimació

Noció de quantitat.

Relacionar quantitats.

Aplicar quantificadors (molts, pocs, tots, cap)

Nocions més que, menys que.

tants com…

Problemes d’estimació de quantitats en situacions o espais reals: farem preguntes i l’alumne va anotant les seves estimacions segons el que se li demani que calculi. Desprès es surt a fer les comprovacions Entorn i situacions properes.

Mesures

temps, mida…

Temps: Treball sistemàtic:

ara/després,matí/tarda,dia/nit, ahir/avui/demà.

-Treball de processos seqüencials (activitats a realitzar durant la sessió, àpats del dia…….

-Seqüències de fets quotidians(2-3-4-5-6..vinyetes)

-Dies de la setmana.

-Horari, mesos, estacions ,rellotge.

-Referents visuals: Dies de la setmana amb velcro per a que es puguin ordenar. Cada matí, posar el dies: ahir avui, demà.

-Calendari.

-Cada estació imatges del vestit, paisatge…..

Deixa un comentari