ARA ESCRIC

Hola a tots!

Després d’haver donat la benvinguda a tothom, en el nostre article anterior, l’Aula d’Acollida vol explicar com es gestionaran els nostres escrits; per això em pensat entre tots, distribuir les nostres aportacions en diferents apartats:

  • Orígens: On diferents grups d’alumnes parlaran de les coses típiques i tòpiques dels seus països. Això ens permetrà conèixer millor, llocs molt llunyans,en principi, per a nosaltres.
  • Actualitat: Aquest apartat recollirà, notícies d’activitats, sortides, jocs que es donen cada dia en la nostra Aula.
  • Personatges/ Entrevistes: Aquí volem recollir una sèrie de personatges admirats pels alumnes, així com entrevistes fetes al grup de professors, gent del barri o alumnes d’altres classes. Biografies i entrevistes que ens apropin a diferents persones que marquen el nostre entorn.
  • Turisme des de la Trinitat Vella: Aquest últim apartat intentarà funcionar com una petita agencia de viatges o s’aconselli què visitar, veure, menjar en el barri de la Trinitat Vella i de tota Barcelona.

 

Tot aquest recull: d’experiències, escrits , sortides i  activitats ens permetran treballar la llegua des de diferents estils i registres; fent del nostre bloc una eina divertida  per aprendre.

Wilkomen, Bienvenue, Welcome!

Hola a tothom!

Benvinguts al nou bloc de l’Aula d’Acollida de l’Institut Josep Comas i Solà.

La nostra Aula es caracteritza per acollir els alumnes nouvinguts en un grup petit, que els permeti integrar-se de forma ràpida i fàcil al centre; és per aquest motiu, que els nostres alumnes cursen gairebé totes les assignatures del currículum a l’Aula d’Acollida, de forma transversal i , tenint  com a fil conductor la llengua.

La riquesa cultural de l’institutJosep Comas i Solà,  ens impulsa a explicar-vos i mostrar-vos tots aquells exercicis, activitats i sortides que conformen la relació i la integració dels alumnes nouvinguts a la seva nova realitat cultural.

Esperem que gaudiu i comenteu tot el que aquí veureu.

Salutacions,