Llista de blocs que tenen el descriptor vacarisses.