Llista de blocs que tenen el descriptor llenguaestrangera.